PDK | Standard we can TRUST

PDK Contact : +66 (0)-2225-1122

E-mail : info@pdk.co.th

เส้นด้ายเย็บหนังและด้ายเย็บยีนส์

เส้นด้ายเย็บหนังและด้ายเย็บยีนส์

ด้ายสำหรับอุตสาหกรรมการเย็บเครื่องหนังหรือเครื่องแต่งกายยีนส์ที่มีคุณภาพ เมื่อคุณต้องการใช้เส้นด้ายไนล่อนเบอร์ 210/2, 210/3, 210/6, 210/12 และ ด้ายสปันเบอร์ 30/2, 30/3, 20/3 ซึ่งผลิตเป็นพิเศษสำหรับเย็บเครื่องหนัง และ ยีนส์ คุณต้องเลือก PDK เพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพของคุณ