PDK | Standard we can TRUST

PDK Contact : +66 (0)-2225-1122

E-mail : info@pdk.co.th

ด้ายสปันโพลีเอสเตอร์สำหรับเย็บกระสอบ

ด้ายสปันโปลีเอสเตอร์สำหรับเย็บกระสอบ

ประดิษฐ์กรณ์ PDK เราเป็นผู้นำในการผลิตด้ายเย็บกระสอบมาเป็นเวลานาน ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพสูง และด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีความสม่ำเสมอของคุณภาพสินค้า พร้อมด้วยการบริการที่รวดเร็ว คือเบื้องหลังความสำเร็จของเราที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์หลักของประดิษฐ์กรณ์ในหมวดเย็บกระสอบนี้คือ 20/1×6 และ 20/3×3

คุณสามารถสั่งซื้อเส้นด้ายเย็บกระสอบนี้ในขนาด 167 กรัม, 200 กรัม สำหรับเครื่องเย็บปากถุงแบบหิ้ว และขนาด 1 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัมสำหรับเครื่องเย็บกระสอบแบบตั้งโต๊ะ และแบบอัตโนมัติ

.